Archive

Posts Tagged ‘Students’

Hội thảo công nghệ tại Đại học CNTT


Vào sáng ngày 27/05/2009, tại Thư viện trung tâm, Đại học Quốc Gia, các bạn MSP đại học Công nghệ thông tin đã tổ chức thành công buổi hội thảo giới thiệu về LINQ và ASP.NET MVC với presenter chính là các bạn key MSP  của đại học CNTT như Duy, Hương, Thương,, Hữu, Việt và Lâm.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi hội thảo

Và còn nhiều hình ảnh khác tại: 

https://cid-0009de3c7f8d20b8.events.skydrive.live.com/browse.aspx/ASP.NET%20Seminar%20Pictures