Archive

Posts Tagged ‘Resources’

Một số tài liệu về SQL Server 2008

June 17, 2010 1 comment

Trong chiều nay, trong lúc tìm kiếm một số resources tại trang MSDN của Microsoft, tình cờ tìm thấy dc một số tài liệu khá hay về SQL Server 2008, nên up lên chia sẻ cùng các anh em. Các anh em có thể download các tài liệu theo link dưới đây:

Categories: SQL Server Tags: ,