Archive

Posts Tagged ‘Enterprise’

Windows Azure Platform for the Enterprise


Bài viết rất hay về việc ứng dụng nền tảng Windows Azure cho các hệ thống thông tin ở mức Enterprise.

 

Mọi người tham khảo theo link dưới đây: http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/ee309870.aspx