Archive

Archive for the ‘Chủ đề khác’ Category

Coming back after a long time


I come back to write something for noting about my life, jobs and something else after a long time. Writing is always my best favor tasks in free time to organize my ideas, take note for certain knowledge points and especially in English writing skills.

Categories: Chủ đề khác

I’m coming back!


It’s such a long time for me to write any blog post. But at this time, I will come back my blog for studying more, writing more and sharing more and hope through this my personal blog, I would discuss and study more with wide range of IT business and technical community.

“Share to Grow and Grow to Share!”

knowledgewordcloud

Categories: Chủ đề khác

BI Session of IT Empower Day Workshop


Vào ngày 29/04/2011, nhằm giúp cộng đồng IT có được tầm nhìn bao quát về cơ hội phát triển nghề nghiệp với nền tảng công nghệ Microsoft.

Nội dung chính của hội thảo tập trung giúp anh em IT có thể định hình được tương lai nghề nghiệp của mình với chứng chỉ Microsoft; đồng thời thông qua hội thảo, cũng đã cập nhật với anh em 02 nền tảng mới của Microsoft là Biztalk Server 2010 và Business Intelligence. Bài trình bày Biztalk Server 2010 do anh Phạm Anh Vũ, chuyên gia kỹ thuật của Microsoft Việt Nam trình bày; còn bài Business Intelligence thì do mình trình bày với lời mời từ Microsoft.

Các anh em có thể download bài presentation để tham khảo thêm về nội dung http://www.mediafire.com/?7cfmezereaxv7oq

Categories: Chủ đề khác