Home > SQL Server > Giới thiệu tính năng Data Quality Services trong SQL Server 2012

Giới thiệu tính năng Data Quality Services trong SQL Server 2012


Giải pháp đảm bảo chất lượng dữ liệu được cung cấp bởi năng lực Data Quality Services (DQS) cho phép các chuyên gia về dữ liệu hoặc CNTT có thể thực hiện bảo trì chất lượng dữ liệu, đồn thời đảm bảo tính phù hợp của dữ liệu cho công tác nghiệp vụ của người dùng. DQS là giải pháp hướng tri thức cung cấp năng lực hỗ trợ bởi máy tính và khung tương tác hỗ trợ năng lực quản trị đảm bảo tính toàn vẹn và chất lượng của dữ liệu nguồn. DQS hỗ trợ phát hiện, xây dựng và quản lý hệ thống tri thức trên dữ liệu. Dựa trên đó, chúng ta có thể thực thi các tác vụ làm sạch, đối chiếu và đánh giá.

Nhu cầu thực tế đối với giải pháp DQS

Dữ liệu không chính xác xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó chủ yếu từ lỗi nhập liệu của người dùng, lỗi định nghĩa dữ liệu từ điển không trùng khớp, và lỗi trong các tiến trình xử lý chất lượng dữ liệu.

Dữ liệu tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau với các chuẩn mực đa dạng dễ xảy ra tình trạng dữ liệu không đồng nhất, làm hệ thống quy luật của dữ liệu sai lệch, ghi đè lên dữ liệu quá khứ. Dữ liệu sai ảnh hưởng trực tiếp đến các đơn vị nghiệp vụ, trong các tác vụ chức năng nghiệp vụ, hoặc cung cấp dịch vụ đến khách hàng, gây ra hệ lụy mất uy tín, doanh số, sự hài lòng của khách hàng. Ngoài ra, các hệ thống tự động không làm việc với dữ liệu sai lệch, gây ra nhiều hao phí đối với bộ phận người dùng thực thi theo cách thủ công, đồng thời, dữ liệu sai làm sai lệch toàn bộ hệ thống báo cáo, phân tích và khai phá, kho dữ liệu tập trung.

Dữ liệu chất lượng cao đóng vai trò rất quan trọng trong tổ chức doanh nghiệp. Bất cứ tổ chức doanh nghiệp ở mức độ nào đều có thể sử dụng DQS trong việc nâng cao thông tin có giá trị dựa trên hệ thống dữ liệu, giúp phù hợp hơn trong các mục đích sử dụng. Giải pháp đảm bảo chất lượng dữ liệu giúp dữ liệu ổn định, dễ truy xuất và có thể tái sử dụng.

DQS cho phép người dùng nghiệp vụ, người làm việc thường xuyên với thông tin, hoặc các chuyên gia CNTT (không cần phải là chuyên gia cơ sở dữ liệu hoặc lập trình viên) vẫn có thể tạo, vận hành, thực thi các hoạt động đảm bảo chất lượng dữ liệu với thời gian cài đặt và chuẩn bị tối thiểu.

Đáp ứng nhu cầu với giải pháp DQS

Chất lượng dữ liệu không phải là thuật ngữ tuyệt đối, mà phụ thuộc vào các yêu cầu đối với dữ liệu và mục đích sử dụng. DQS xác định hệ thống dữ liệu sai sót tiềm năng, và cung cấp một cơ chế đánh giá để đảm bảo rằng dữ liệu không đủ khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn. DQS cung cấp cơ chế hiểu ngữ nghĩa về dữ liệu hỗ trợ việc ra quyết định tính phù hợp của dữ liệu hay không?

Một số tính năng chính hỗ trợ giải quyết các vấn đề về chất lượng dữ liệu:

  • Data Cleansing: Hỗ trợ điều chỉnh, xóa bỏ hoặc bổ sung thêm dữ liệu sai hoặc không hoàn chỉnh
  • Matching: Hỗ trợ cơ chế xác định các trùng lặp ngữ nghĩa trong các tiến trình xử lý dựa trên các bộ luật, cho phép xác định và cấu thành nên các đặc trưng đối chiếu tương đồng và thực thi loại bỏ trùng lắp.
  • Reference Data Services: đánh giá chất lượng dữ liệu với các dịch vụ dữ liệu tham chiếu từ các đơn vị cung cấp. Một số đơn vị cung cấp dịch vụ dữ liệu tiêu biểu như Windows Azure Marketplace Data Market.
  • Profiling: Quá trình phân tích dữ liệu nguồn nhằm cung cấp tính xuyên suốt của chất lượng dữ liệu tại mọi giai đoạn trong quá trình khám phá tri thức, đối chiếu tương đồng và các tiến trình làm sạch dữ liệu.
  • Monitoring: giám sát, theo dõi và xác định trạng thái của các tác vụ đảm bảo chất lượng dữ liệu. Quá trình giám sát đảm bảo các tiến trình xử lý dữ liệu vận hành đúng theo mô hình đã được thiết kế.
  • Knowledge Base: DQS là giải pháp hướng tri thức, phân tích dữ liệu dựa trên hệ thống tri thức. Cho phép xây dựng các tiến trình đảm bảo chất lượng dữ liệu, tiếp tục nâng cao tri thức trong hệ thống dữ liệu.

  DQS Process

(Tiến trình thực thi DQS)

Categories: SQL Server Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: