Archive

Archive for October, 2012

Đôi điều về học và làm trong ngành công nghệ thông tin


Hôm nay, tình cờ đọc được bài tham luận của nhóc em về phương pháp học và vai trò của học sinh đối với sự phát triển của nền CNTT nước nhà, xét lại đối với một người có cơ hội tiếp cận IT từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, rồi mài đũng quần trên giảng đường suốt 04 năm và giờ vẫn còn đang công tác trong ngành, có nhiều đáng suy ngẫm.

“Rảnh rỗi sinh nông nỗi”, tối nay suy ngẫm vài điều khá chủ quan suy xét và đánh giá về tình hình học và làm CNTT của các em học sinh, sinh viên ngày nay.

Read more…