Archive

Archive for August, 2012

Giá trị cộng thêm của giải pháp Business Analytics cho hệ thống BI


Mục tiêu chính của giải pháp BI hướng đến khả năng thấu hiểu tình hình “sức khỏe” trong quá khứ và hiện tại của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có cơ sở để nhanh chóng tìm ra nguyên nhân cho các biến động kinh doanh của tổ chức và thực hiện các quyết định phù hợp, đúng thời điểm; giúp hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả hoàn thành các mục tiêu kinh doanh.

Tuy nhiên, khi kể đến hệ thống BI, không thể không nhắc đến các giải pháp BA bổ sung khả năng phân tích cho doanh nghiệp; nói một cách đơn giản hơn, mục đích của giải pháp BI chính là thấu hiểu tình hình hoạt động trong quá khứ và hiện tại, thì giải pháp BA giúp doanh nghiệp xác định các bước đi chiến lược kế tiếp trên thị trường, dựa trên hệ thống nền tảng tri thức kinh doanh bao gồm các mô hình phân tích, dự đoán và dự báo kinh doanh; ngoài ra, đế áp dụng đầy đủ và đúng đắn giải pháp BA, yêu cầu các doanh nghiệp cần có đội ngũ mạnh có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về các lĩnh vực phân tích, thống kê và khai mỏ dữ liệu.

Một số kỹ thuật phân tích thường dùng trong các giải pháp BA:

1. Xác suất/Thống kê/Kinh tế lượng

  • Phương pháp hồi qui
  • Mô hình chuỗi thời gian
  • Tối ưu hóa tổ hợp
  • ..

2. Toán/Trí tuệ nhân tạo

  • Cây quyết định
  • Mạng Nơ-ron
  • Khai thác dữ liệu
  • ..
  • 3. …

Giải pháp BA hỗ trợ giải quyết các bài toán nghiệp vụ mang tính chất dự đoán và dự báo, dựa trên cơ sở các số liệu phân tích và thống kê toán học; ví dụ các bài toán về đánh giá và dự báo hiệu quả chương trình tiếp thị sản phẩm mới, bài toán về dự báo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, phân khúc thị trường khách hàng tiềm năng, …

Hiện nay,các hãng như Oracle, Microsoft, IBM, SAS, … đều đã cung cấp các giải pháp và công cụ BA hỗ trợ phân tích chuyên sâu dành cho các tổ chức doanh nghiệp, với đối tượng hướng đến là các chuyên gia phân tích, dự báo.

Categories: Business Analytics