Home > Hệ thống thông tin, Sharepoint Server, SQL Server > Thế nào là một giải pháp BI?

Thế nào là một giải pháp BI?


Trong thời gian gần đây, trong cộng đồng anh em chuyên làm giải pháp kinh doanh cho doanh nghiệp vẫn thường nhắc nhau về thuật ngữ BI – được viết tắt từ Business Intelligence; đây là một nền tảng công nghệ mới? một giải pháp công cụ mới? hay thế nào?

Thật ra thì BI là một thuật ngữ đã được biết đến từ rất lâu rồi, tuy nhiên chỉ mới được truyền đến Việt Nam trong thời gian gần đây; các hãng lớn đã có các giải pháp toàn diện về BI như Oracle, IBM, SAP, … và trong thời gian gần đây, Microsoft cũng đã tham gia vào thị trường của giải pháp BI.

Trước tiên, mình sẽ đi qua nhu cầu của giải pháp BI trong bối cảnh hiện nay; vì sao chúng ta cần BI, BI quan trọng như thế nào đối với hoạt động kinh doanh của các tổ chức doanh nghiệp.

Với giai đoạn hiện nay, các tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn hóa hệ thống thông tin của tổ chức, gồm có nhiều vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau trong hệ thống quản trị tổ chức; cụ thể là thị trường ERP đang trên đà phát triển mạnh; cũng như nhu cầu triển khai nhiều ứng dụng kinh doanh nội bộ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp sẽ rơi vào tình trạng bùng nổ dữ liệu, hệ thống dữ liệu của tổ chức bị manh múng, phân tán và không quản lí được; mặc dù sự tăng trưởng, trưởng thành của một tổ chức hay còn gọi là tri thức của doanh nghiệp được tích lũy, thể hiện rõ ràng trên hệ thống dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp trong quá khứ. Và BI là giải pháp toàn diện giúp tổ chức doanh nghiệp chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ ở tầng ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau, tích hợp dữ liệu vào DataWarehouse, phân tích và tích hợp tri thức nghiệp vụ để khai thác thông tin kinh doanh, thể hiện trên hệ thống báo cáo đa tương tác; nhằm giúp đội ngũ nhân viên kinh doanh, ban giám đốc có thể ra quyết định và triển khai các giải pháp kinh doanh kịp thời trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh ngày nay.

database_and_business_intelligence

Tất cả giải pháp BI bất kể hãng nào đều phải tuân theo nguyên lí tổng quan gồm có 5 tầng chính, để đưa đến mục đích cuối cùng là ra quyết định; tùy thuộc vào hiện trạng của doanh nghiệp mà giải pháp sẽ được tùy biến sao cho phù hợp để đáp ứng được yêu cầu. 05 tầng chính của một giải pháp BI gồm:

  1. Data Source – Hệ thống cơ sở dữ liệu nguồn, hầu hết là cơ sở dữ liệu quan hệ vận hành chung với hệ thống ứng dụng kinh doanh như HRM, CRM, Point of Sales
  2. Data Warehouses – hệ thống kho dữ liệu của doanh nghiệp; được triển khai nhằm lưu trữ hệ thống dữ liệu xuyên suốt cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; được cấu thành từ nhiều Data Marts, và mỗi Data Marts được xác định bởi một hoặc nhiều Dimension Table và 01 Fact Table. Hệ thống dữ liệu tại Data Warehouse là dữ liệu chỉ đọc đối với người dùng, việc cập nhật dữ liệu chỉ được thực hiện duy nhất thông qua các gói ETL (Extract, Transform, Load) thực thi chuyển đổi dữ liệu từ Data Sources vào Data Warehouses.
  3. Data Exploration – ở mức này, hệ thống nghiệp vụ của doanh nghiệp được triển khai, tri thức doanh nghiệp được khai thác thông qua việc phát triển các Cube, được cấu thành từ các Dimensions, Measures, Perspectives, Partitions, Calculations, …
  4. Data Mining – mục tiêu của mức này hướng đến việc khai thác các qui luật kinh doanh đặc trưng của doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp xây dựng được hệ thống các quyết định cụ thể, giúp doanh nghiệp có hướng đi đúng đắn và phù hợp.
  5. Data Presentation – ở giai đoạn này, hệ thống dữ liệu của doanh nghiệp đã được xử lí thông qua tầng Data Exploration và Mining; trực quan hóa thông qua hệ thống biểu đồ và đặc tả thông qua các Metadata để chuyển đổi thành thông tin có ích để giúp người dùng ra các quyết định kinh doanh.

Xét trên góc độ kỹ thuật thì 05 tầng xử lí được mô tả như trên tương ứng với hệ thống tính năng cơ bản trong bộ 03 sản phẩm của Microsoft: SQL Server 2008 R2, SharePoint 2010 và Office 2010:

Data Sources Database Engine trong SQL Server 2005/2008/R2
Data Warehouses/Data Marts Database Engine, Master Data Services, Integrating Services trong SQL Server 2008 R2
Data Exploration Analysis Services trong SQL Server 2008/R2
Data Mining Analysis Services trong SQL Server 2008/R2
Data Presentation SharePoint 2007/2010
Office 2007/2010
Reporting Services trong SQL Server 2005/2008/R2

image

  1. August 14, 2011 at 11:29 PM

    Cảm ơn bài viết của anh. Mong anh chia sẻ thêm nhiều kiến thức về BI.

  1. June 10, 2011 at 10:53 AM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: