Home > Chủ đề khác > BI Session of IT Empower Day Workshop

BI Session of IT Empower Day Workshop


Vào ngày 29/04/2011, nhằm giúp cộng đồng IT có được tầm nhìn bao quát về cơ hội phát triển nghề nghiệp với nền tảng công nghệ Microsoft.

Nội dung chính của hội thảo tập trung giúp anh em IT có thể định hình được tương lai nghề nghiệp của mình với chứng chỉ Microsoft; đồng thời thông qua hội thảo, cũng đã cập nhật với anh em 02 nền tảng mới của Microsoft là Biztalk Server 2010 và Business Intelligence. Bài trình bày Biztalk Server 2010 do anh Phạm Anh Vũ, chuyên gia kỹ thuật của Microsoft Việt Nam trình bày; còn bài Business Intelligence thì do mình trình bày với lời mời từ Microsoft.

Các anh em có thể download bài presentation để tham khảo thêm về nội dung http://www.mediafire.com/?7cfmezereaxv7oq

Categories: Chủ đề khác
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: