Home > SQL Server, Tin tức sự kiện > Chương trình hỗ trợ kiến thức lập trình cơ sở dữ liệu

Chương trình hỗ trợ kiến thức lập trình cơ sở dữ liệu


Với lời mời từ phía CLB eGRID và đội ngũ MSP tại trường Tôn Đức Thắng, mình đã có cơ hội tham gia chia sẻ cùng các bạn sinh viên tại trường về chuyên đề “Lập trình cơ bản cơ sở dữ liệu trên nền tảng SQL Server 2008 R2”.

Mục tiêu của buổi training nhằm mục tiêu giúp các bạn sinh viên tại trường có thể tiếp cận ở mức cơ bản với việc lập trình trên cơ sở dữ liệu SQL, buổi họp giúp các bạn có thể tích lũy được kiến thức nền tảng để bổ sung vào môn học tại trường cũng như nâng cao kiến thức chuyên môn cho công việc sau này.

Nội dung của buổi học tập trung vào các vấn đề chính như sau:

  • Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và SQL Server 2008 R2
  • Tiếp cận với lập trình cơ bản cơ sở dữ liệu SQL
  • Tiếp cận với Data – Tier Application trong Visual Studio 2010 và SQL Server 2008 R2
  • Tiếp cận với Data Access Programming trong .Net Framework 4.0
  • Demo: Phát triển ứng dụng RIA kết nối cơ sở dữ liệu với Visual Studio 2010
  • Bonus: Tổng quan về giải pháp Business Intelligence với SQL Server 2008 R2

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi học:

DSC04107

DSC04105

DSC04115

Các bạn có thể tải nội dung tài liệu của buổi học tại đây

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: