Home > SQL Server > Application and Multi – Server Administration trong SQL Server 2008 R2

Application and Multi – Server Administration trong SQL Server 2008 R2


Trong thời gian vừa qua, Microsoft đã cho ra mắt phiên bản SQL Server 2008 R2, tuy nhiên hầu hết cộng đồng chỉ biết đến SQL Server 2008 hoặc có đôi chút có thông tin không rõ ràng về phiên bản mới SQL Server 2008 R2 này. Vậy trong phiên bản SQL Server 2008 R2 này của MIcrosoft có nét đặc trưng gì mới so với đàn anh SQL Server 2008.

Với phiên bản SQL Server 2008 R2, Microsoft đã tạo nên sự khác biệt với các năng lực hỗ trợ thực sự mạnh mẽ dành cho các tổ chức doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu năng người dùng cuối trong kết nối và xử lí dữ liệu thông tin (Self – Service Business Intelligence), tính hiệu quả trong làm việc cộng tác giữa nhà quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu và các lập trình viên ứng dụng, … Và đặc biệt sự kết hợp của SQL Server 2008 R2 trên hệ điều hành máy chủ Windows Server 2008 R2 và công cụ phát triển phần mềm chuyên nghiệp Visual Studio 2010 tạo ra nét đặc trưng khác biệt

Bài viết giới thiệu các tính năng mới có trong bộ SQL Server 2008 R2 một cách tổng quan và cô đọng nhất giúp các bạn dễ dàng nắm bắt được.

  • SQL Server Utility: Đây là tính năng mới trong SQL Server 2008 R2 hỗ trợ việc quản trị và giám sát tập trung các ứng dụng cơ sở dữ liệu và SQL Instances từ cùng một giao diện đơn nhất với tên gọi Utility Control Point (UCP).
  • Utility Control Point (UCP): UCP nhận thông tin về cấu hình và hiệu năng từ các instances và ứng dụng dữ liệu khác trong hệ thống SQL Server mỗi 15 phút một lần. Với SQL Server Utility Dashboard và Viewpoints trong SQL Server Management Studio cung cấp những thông tin về sức khỏe trong hệ thống với các chính sách về quản trị tài nguyên làm cơ sở phân tích đánh giá tình trạng sức khỏe của tòan hệ thống.
  • Data – Tier Application: Data – Tier Application là đơn vị triển khai tất cả các thành phần của cơ sở dữ liệu, bao gồm schema, các đối tượng thành phần ràng buộc, … việc phát triển DAC được thực hiện với Visual Studio 2010, còn về triển khai thì có thể triển khai trực tiếp từ Visual Studio 2010 hoặc công cụ SQL Server Management Studio. Sự ra đời của DAC giúp nâng cao tính cộng tác giữa các lập trình viên phát triển cơ sở dữ liệu và các nhà quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu (DBAs)

 

  • Utility Explorer Dashboard: Đây là tính năng hỗ trợ cho DBA có được khung nhìn baoimage quát đến với tòan bộ tình trạng sức khỏe của hệ thống cơ sở dữ liệu trên cơ sở các SQL Instances được quản lí.

image

  • Thống nhất việc quản trị: Các tổ chức doanh nghiệp có thể tối ưu hóa việc đầu tư thông qua việc thống nhất quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu trên tòan hệ thống. DBA có thể thiết lập chính sách quản trị và giám sát chặt chẽ với Utility Explorer Dashboard

image

  • Tùy biến thông tin cấu hình và chính sách quản trị: Trong SQL Server 2008R2 hỗ trợ việc thiết lập thông tin các chính sách quản trị trong tòan hệ thống quản trị, giúp đảm bảo phù hợp với hiện trạng và nhu cầu của tổ chức nhất.
Advertisements
Categories: SQL Server Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: