Home > Phát triển ứng dụng > Các bài lab đơn giản giúp tự học kỹ thuật kết nối dữ liệu trong .Net Framework 4.0–Entity Framework

Các bài lab đơn giản giúp tự học kỹ thuật kết nối dữ liệu trong .Net Framework 4.0–Entity Framework


Phong gửi các bạn một số bài hướng dẫn cơ bản từng bước để thực hành phát triển một ứng dụng cơ bản ứng dụng kỹ thuật kết nối cơ sở dữ liệu Entity Framework có trong .Net Framework 4.0

 1. Tạo Entity Database Model từ cơ sở dữ liệu có sẵn:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/data/ff191186.aspx
 2. Tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu từ Entity Database Model:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/data/ff628199.aspx
 3. Tìm hiểu kiến trúc của Entity Database Model:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/data/ff628209.aspx
 4. Module hóa thành phần Data Access với Entity Framework trong .Net 4.0:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/data/ff628208.aspx
 5. Tiếp cận cơ bản với LINQ:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/data/ff628210.aspx
 6. Xử lí dữ liệu với LINQ:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/data/ff629457.aspx
 7. Ứng dụng Store Procedure trong Entity Framework:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/data/ff657848.aspx
 8. Xây dựng ứng dụng Winform cơ bản xử lí dữ liệu với Entity Framework:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/data/ff706685.aspx
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: