Home > SQL Server > Một số tài liệu về SQL Server 2008

Một số tài liệu về SQL Server 2008


Trong chiều nay, trong lúc tìm kiếm một số resources tại trang MSDN của Microsoft, tình cờ tìm thấy dc một số tài liệu khá hay về SQL Server 2008, nên up lên chia sẻ cùng các anh em. Các anh em có thể download các tài liệu theo link dưới đây:

Categories: SQL Server Tags: ,
  1. May 14, 2014 at 11:09 AM

    link die hết rồi.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: