Home > SQL Server > Hướng dẫn tiếp cận cơ bản với SQL Server Analysis Services (SSAS) – Giới thiệu tổng quan

Hướng dẫn tiếp cận cơ bản với SQL Server Analysis Services (SSAS) – Giới thiệu tổng quan


Từ trước đến nay, SQL Server được biết đến với vai trò là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu có trách nhiệm hỗ trợ quản lí, lưu trữ dữ liệu với Database Engine. Tuy nhiên, từ phiên bản SQL Server 2005 đến SQL Server 2008 và mới nhất là SQL Server 2008 R2, thì bộ SQL Server đã được tích hợp nhiều gói dịch vụ hỗ trợ việc tích hợp và khai thác khả năng tiềm tàng của một cơ sở dữ liệu như SQL Server Integrating Services, SQL Server Analysis Services và SQL Server Reporting Services.

Trong loạt bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để tiếp cận với dịch vụ SQL Server Analysis – đây là một dịch vụ hỗ trợ mạnh mẽ việc phân tích, khai thác thông tin tiềm tàng bên trong của một hệ cơ sở dữ liệu.

Mục tiêu chính của loạt bài hướng dẫn này sẽ hướng đến các bài thực hành Hand On Labs để các bạn dễ dàng tiếp cận, các bạn có thể tìm hiểu thêm về kiến thức đại cương về SSAS tại http://msdn.microsoft.com . Nội dung chính của loạt bài mà mình sắp trình bày gồm:

 • Cách thức để định nghĩa Data Sources, Data Sources Views, Dimensions, Attributes, Attribute Relationships, Hierarchies, và Cubes trong 1 project SSAS với Business Intelligence (BI) Studio ra sao?
 • Cách thức thể hiện các cube và dimension khi deploy một project SSAS lên SQL Server và cách thức Process các đối tượng dữ liệu từ data Source lên server như thế nào?
 • Cách thức để modify một measures, dimensions, hierarchies, và các measure groups trong project SSAS, và cách thức để deploy các thay đổi của các cube đã được deploy lên server đang chạy như thế nào?
 • Cách thức định nghĩa các calculations, Key Performance Indicator (KPIs), Actions, Perspective, Translation và Security Roles của một Cube ra sao?
 • Cách thức sử dụng bộ công cụ văn phòng – Microsoft Office để hỗ trợ end-users có thể dễ dàng lấy dữ liệu từ SQL Server.

Một loạt các câu hỏi phải không các bạn, mình hy vọng qua loạt bài hướng dẫn này, các bạn sẽ phần nào tiếp cận được với một dịch vụ rất mạnh được tích hợp bên trong SQL Server mà chúng ta ít khi nào dùng đến.

Yêu cầu về thiết lập môi trường:

Dưới đây là các thành phần và công cụ cần sử dụng khi thực hành loạt bài tập hướng dẫn:

 • SQL Server Database Engine: có trong bộ SQL Server
 • SQL Server Analysis Services: Có trong bộ SQL Server
 • Business Intelligence Studio: Công cụ này sẽ có được khi cài SQL Server
 • Adventure Work Cycle Sample Database: Các bạn có thể download tại đây http://msftdbprodsamples.codeplex.com/ 

Các bạn có thể sử dụng SQL Server 2005 hoặc 2008 đều được, trong loạt bài viết này, các hình ảnh trong bài hướng dẫn được mình lấy từ SQL Server 2008.

Nội dung chính trong loạt bài hướng dẫn mà mình sẽ liên tục cập nhật các chương vào cuối mỗi tuần:

 1. Hướng dẫn tiếp cận cơ bản với SQL Server Analysis Services (SSAS)[“Chuong_1”]: Định nghĩa một Data Source View trong SSAS Project
 2. Hướng dẫn tiếp cận cơ bản với SQL Server Analysis Services (SSAS)[“Chuong_2”]: Định nghĩa và cách thức deploy một Cube lên Server
 3. Hướng dẫn tiếp cận cơ bản với SQL Server Analysis Services (SSAS)[“Chuong_3”]: Kỹ thuật Modify Measures, Attributes và Hierarchies
 4. Hướng dẫn tiếp cận cơ bản với SQL Server Analysis Services (SSAS)[“Chuong_4”]: Định nghĩa thuộc tính nâng cao cho Attributes và Dimensions
Categories: SQL Server Tags: , , ,
 1. Thịnh
  March 28, 2010 at 3:30 PM

  \\oo/

 2. Thien Anh
  April 20, 2010 at 9:28 AM

  Ok, Good Luck, Phong! 🙂

 3. June 13, 2014 at 10:36 AM

  minh dang tim hieu ve cube ma thay kho qua, ko biet Phong sn bn de xung ho nua, cho minh nick chat de trao doi dc ko ?
  minh dang dung sql 2012 ap dung thay cu bao loi hoai a, :((

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: