Home > SQL Server > Tính năng hỗ trợ lập kế hoạch thực thi việc bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu

Tính năng hỗ trợ lập kế hoạch thực thi việc bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu


Trong bài viết này, Phong chia sẻ với các anh em về tính năng mà SQL Server  2008 hỗ trợ, đây là một tính năng rất hữu ích trong việc quản trị hệ thống cơ sở liệu.

Tính năng này cung cấp một giao diện trực quan cho người quản trị cơ sở dữ liệu trong việc thiết lập các task trong một phiên thực thi bảo  trì hệ thống, mình sẽ giới thiệu các thao tác cơ bản nhất để các anh em có thể làm quen với việc sử dụng tính năng này.

Bước 1: Kết nối vào hệ thống cơ sở dữ liệu bằng công cụ SQL Server Management Studio

Bước 2: Truy xuất đến tính năng lập kế hoạch bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu và tiến hành tạo mới một kế hoạch bảo trì hệ thống

 

Bước 3: Đặt tên cho kế hoạch bảo trì

Bước 4: Giao diện màn hình thiết lập kế hoạch bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu xuất hiện, đây là một giao diện trực quan, các task bảo trì hệ thống được trừu tượng thành các control, người dùng chỉ cần kéo thả vào vùng thiết lập mà thôi

Bước 5: Ta kéo thả 2 control vào vùng thiết lập, trong bài này, mình  kéo 2 control là History Cleanup và Backup Database, và tiến hành kết nối 2 task này lại với nhau bằng cách chọn cả 2 control, phải chuột và chọn Add Prece…. như hình vẽ dưới đây. Anh em chú ý là 2 control này sẽ xuất hiện dấu cảnh báo việc thiết lập cấu hình cho từng task.

Bước 6: ta thiết lập lịch thực hiện việc bảo trì bằng cách clik vào biểu tượng Schedule trong giao diện thiết lập.

Thật sự đây là một tính năng rất hay, hiệu quả và hết sức trực quan, hỗ trợ cho các anh em trong việc bảo trì các hệ thống cơ sở dữ liệu.

Categories: SQL Server Tags: , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: