Home > Tin tức sự kiện > Hội thảo công nghệ tại Đại học CNTT

Hội thảo công nghệ tại Đại học CNTT


Vào sáng ngày 27/05/2009, tại Thư viện trung tâm, Đại học Quốc Gia, các bạn MSP đại học Công nghệ thông tin đã tổ chức thành công buổi hội thảo giới thiệu về LINQ và ASP.NET MVC với presenter chính là các bạn key MSP  của đại học CNTT như Duy, Hương, Thương,, Hữu, Việt và Lâm.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi hội thảo

Và còn nhiều hình ảnh khác tại: 

https://cid-0009de3c7f8d20b8.events.skydrive.live.com/browse.aspx/ASP.NET%20Seminar%20Pictures

 1. Duy
  May 31, 2009 at 11:28 PM

  Thanks Phong!

 2. Phong
  June 3, 2009 at 8:30 PM

  Duy khach sao qua

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: