Home > Hệ điều hành Windows > Windows 7 Library

Windows 7 Library


Windows 7 Library là một khái niệm khá mới có trong WIndows 7, đối với các hệ điều hành trứơc đây của Microsoft như WIndows Xp và Windows Vista, thường xuất hiện các thư mục đặc biệt có chức năng lưu trữ thông tin, nội dung của User như “My Documents”, “My Pictures”, “My Music”, đối với hệ điều hành Windows Vista, thì việc lưu trữ thông tin, nội dung trong các thư mục này hỗ trợ việc tìm kiếm thông tin dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Tuy nhiên, người dùng thường không lưu trữ dữ liệu của mình tại các thư mục đặc biệt này của hệ điều hành, vì mục đích đảm bảo an toàn cho dữ liệu cũng như cho hiệu năng của máy tính, người dùng thường lưu trữ dữ liệu trên một tổ chức thư mục thuộc một partition khác trên đĩa cứng. Vấn đề đặt ra là việc tìm kiếm dữ liệu trên máy tính sẽ khó khăn hơn do độ chính xác bị giảm đi và tốc độ tìm kiếm tăng lên đáng kể, đồng thời sẽ mất nhiều thời gian và hiệu quả làm việc hơn đối với một số ứng dụng được tích hợp trên Windows (một số ứng dụng trên WIndows sử dụng các thư mục mặc định của Windows làm thư mục dữ liệu gốc), bài toán đặt ra là làm sao có thể vẫn đảm bảo dữ liệu được lưu trữ tại một nơi khác mà vẫn đảm bảo được hiệu năng làm việc như được lưu trên các thư mục đặc biệt của WIndows?

Windows 7 cung cấp cho chúng ta hướng giải quyết cho nhu cầu này của chúng ta. Chúng ta có thể xây dựng cây cấu trúc thư mục lưu trữ dữ liệu của chúng ta ở bất cứ nơi đâu, trên các partition khác, hay đĩa cứng khác với partition, đĩa cứng cài đặt hệ điều hành, đồng thời chúng ta có thể xây dựng một cấu trúc ánh xạ cấu trúc các thư mục dữ liệu của chúng ta vào các thư mục hệ thống của Windows – Library. Dữ liệu của chúng ta vẫn chỉ lưu ở một chỗ, nhưng sẽ được truy xuất ở 2 nơi, dữ liệu sẽ linh hoạt hơn với các tính năng của hệ điều hành của Windows như tìm kiếm và tương tác với các ứng dụng.

Tính năng mới trong Library của WIndows 7

Khả năng tìm kiếm dữ liệu hiệu quả có tính tương tác cao

Tính năng Mapping Folder vào các Library

Folder dữ liệu gốc

Library Ebook được Map vào Library như một thành phần của Library

Đây là một tính năng rất hay của Windows 7, nâng cao hiệu năng sử dụng, tìm kiếm nguồn tài nguyên trên một máy tính, và mở ra một hướng mới trong việc xây dựng các ứng dụng, giải pháp có thể tận dụng được tính năng này của WIndows 7.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: