Home > Hệ điều hành Windows > Tương tác với Taskbar trên Windows 7

Tương tác với Taskbar trên Windows 7


Trong các phiên bản hệ điều hành trước đây, các tính năng mặc định của Windows như Show Desktop, Recent Documents, Application on Running, … ít được người dùng sử dụng một cách hiệu quả, hoặc không được sử dụng do khó sử dụng hoặc không hiệu quả, do các tính năng tách biệt và rời rạc với nhau. Với hệ điều hành Windows 7, thanh taskbar trở nên mềm mại hơn, mang tính tương tác cao khi làm việc. Người dùng dễ dàng xem các ứng dụng đang chạy thông qua tính năng thumbnailview của taskbar, dễ dàng switch các tab ứng dụng và nhanh chóng tìm kiếm được các dữ liệu được sử dụng gần nhất.

Thumbnails View

Xem các tab của Internet Explorer dưới dạng thumbnail views

Xem các tài liệu được sử dụng gần nhất

Tính năng Aero Snap

 

Thật sự Taskbar trở thành sức mạnh tương tác giúp người dùng có thể làm việc một cách linh hoạt và hiệu quả. Việc tương tác với dữ liệu, chuyển đổi cửa sổ trở nên mềm mại và linh hoạt với sự di chuyển của trỏ chuột

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: