Home > Hệ thống thông tin > Tối ưu hóa hạ tầng nền tảng công nghệ thông tin

Tối ưu hóa hạ tầng nền tảng công nghệ thông tin


Microsoft cung cấp cho chúng ta một lộ trình để tiến tới một hạ tầng công nghệ thông tin năng động với các quy trình hoạt động, những giải pháp công nghệ cùng các chương trình đào tạo cho doanh nghiệp. Việc tối ưu hóa hạ tầng nền tảng công nghệ thông tin của doanh nghiệp là con đường tốt nhất giúp doanh nghiệp giải quyết được các vấn đề, vượt qua được giai đoạn khủng hoảng với các mô hình tối ưu giúp doanh nghiệp đạt được những kết quả tốt hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động hơn.

Mô hình tối ưu hóa hạ tầng nền tảng của Microsoft tập trung vào 3 mô hình chính là: Core Infrastructure Optimization (Core IO), Business Productivity Infrastructure Optimization (BPIO) và Application Platform Optimization (APO)

Core Infrastructure Optimization
Core IO cung cấp một mô hình bảo mật, quản lí hạ tầng tối ưu và năng động, giúp các tổ chức doanh nghiệp giảm chi phí, sử dụng tối ưu nguồn lực công nghệ thông tin, công nghệ thông tin sẽ trở thành tài sản chiến lược của doanh nghiệp

Business Productivity Infrastructure Optimization
BPIO là một tập hợp hoàn chỉnh các công nghệ hỗ trợ tổ chức việc quản lí và điều phối nội dung, dữ liệu và quy trình. BPIO giúp đơn giản hóa vấn đề làm việc cộng tác trong doanh nghiệp, xây dựng quy trình làm việc, quản lí nội dung, nâng cao hiệu quả và chất lượng nội tại của doanh nghiệp.

Application Platform Optimization
APO cung cấp cho các tổ chức, bộ phận IT công cụ hỗ trợ để các doanh nghiệp có thể nắm rõ và thực hiện một nền tảng ứng dụng phức tạp và linh hoạt.

Các nhân tố quan trọng của mỗi mô hình là: Optimization Levels, Capability, và Optimization-Level Transition Projects

Optimization Levels
Trong mỗi mô hình tối ưu, Cấp độ tối ưu hóa gồm 4 cấp độ: Basic (Cơ bản), Standardize (Chuẩn hóa), Rationalized/Advanced (Hợp lí hóa) và Dynamics (Năng động hóa)

 • Basic: Ở cấp độ cơ bản, hạ tầng và nền tảng yêu cầu một qui trình giám sát và sửa lỗi thủ công cố định.
 • Standardize: tại cấp độ Chuẩn hóa, hạ tầng nền tảng bao gồm một phần tự động hóa trong khả năng quản lí hệ thống cùng một cơ chế quản lí tự động đối với việc định danh và truy xuất tài nguyên hệ thống
 • Rationalized/Advanced: tại cấp độ hợp lí hóa hạ tầng nền tảng, ứng dụng công nghệ ảo hóa, đẩy mạnh việc bảo mật và các chính sách cấu hình hỗ trợ khả năng dự phòng cho hệ thống.
 • Dynamics: tại cấp độ năng động hóa hạ tầng nền tảng, nguồn lực công nghệ thông tin có đầy đủ tiềm năng để trở thành một tài sản chiến lược thật sự của doanh nghiệp.

Capabilities

Mỗi mô hình tối ưu hóa hạ tầng hay nền tảng đều được phân đoạn bởi các thuộc tính chung thấy được trong môi trường IT. Dưới đây là một số khả năng đặc trưng của các mô hình tối ưu hóa.

Core IO

 • Identity and Access Management
 • Desktop, Device and Server Management
 • Security and Networking
 • Data Protection and Recovery
 • IT and Security Process

BPIO

 • Unified Communication
 • Collaboration
 • Enterprise Content Management
 • Enterprise Search
 • Business Intelligence

APO

 • User Experience
 • Business Intelligence
 • SOA and Business Process
 • Data Management
 • Development

Optimization – Level Transition Projects
Mỗi mô hình tối ưu hóa đều phải được thực hiện thông qua các dự án chuyển đổi cấp độ tối ưu hóa hạ tầng nền tảng. Các dự án này tổ chức, xây dựng các quy trình triển khai, nâng cấp từ mô hình tối ưu hóa ở mức cơ bản (IT được xem như là một trung tâm hao tổn chi phí mà chưa mang lại hiệu quả xứng đáng) trải qua các giai đoạn như chuẩn hóa, hợp lí hóa và năng động hóa (lúc này thì IT được xem như là tài sản chiến lược của các tổ chức doanh nghiệp)

Lợi ích thực tế từ các mô hình tối ưu hóa hạ tầng
Các mô hình tối ưu hóa cung cấp cho các tổ chức doanh nghiệp phương thức để họ có thể nắm rõ được khả năng tối ưu hóa hệ thống tại chính tổ chức của họ. Mô hình cung cấp lộ trình thực hiện việc chuyển đổi cấp độ tối ưu hạ tầng của doanh nghiệp. Mô hình tối ưu hóa đồng thời được cung cấp cho khách hàng, đối tác công nghệ nhằm mục đích hỗ trợ họ trong lộ trình nâng cấp hạ tầng nền tảng công nghệ thông tin, giúp công nghệ thông tin trở thành tài sản chiến lược thật sự của các tổ chức doanh nghiệp.

Advertisements
Categories: Hệ thống thông tin Tags:
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: