Home > Hệ thống thông tin > Phát triển ứng dụng trên Active Directory với .Net Framework

Phát triển ứng dụng trên Active Directory với .Net Framework


Từ trước giờ, khi nhắc đến thuật ngữ, các bạn thường nghĩ ngay đến việc cài đặt, triển khai các hệ thống mạng theo các mô hình single domain và multi domain. Ít ai nhắc đến việc phát triển các ứng dụng trên Active Directory, đi sâu vào kiến trúc và lập trình với database của AD – AD Schema.

Về tổ chức thông tin trong AD được xem như các đối tượng, bạn có thể xem thêm về kiến trúc của AD ở đây.

Đối với việc phát triển ứng dụng với AD, ta có 3 phương pháp chính:

  1. LDAP – Lightweight Directory Access Protocol – đây là một giao thức chạy trên TCP/IP và cho phép lưu vết, truy xuất và thay đổi thông tin trên Internet Directory
  2. ADSI – Active Directory Services Interface – đây là interface hỗ trợ để thực hiện các tác vụ hệ thống
  3. System.DirectoryServices –  được tích hợp mặc định trong ADSI API và được .Net Framework cung cấp thư viện cho việc lập trình tương tác với Active Directory

Đây là kiến trúc tổng quan cho vấn đề lập trình tương tác với Active Directory

 

Trong bài viết này mình tập trung giới thiệu đến các bạn về vấn  đề lập trình thông qua phương pháp thứ 3 trong 3 phương pháp trên, lập trình ứng dụng với .Net Framework thông qua thư viện System.DirectoryServices

Một số ví dụ về việc lập trình với AD

Chứng thực một User

Tạo mới một user

Thiết lập password cho Users

Download Source Code Ứng dụng Demo

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: