Home > Điểm tin công nghệ > Công sở tương lai theo góc nhìn của Microsoft

Công sở tương lai theo góc nhìn của Microsoft


Tập đoàn phần mềm Mỹ tin rằng những phát triển trong phòng thí nghiệm của họ sẽ được ứng dụng vào cuộc sống vài năm nữa, ví dụ hai người đang ở hai đất nước khác nhau có cảm giác như chỉ bị ngăn cách bởi một tấm kính.

Mọi người có thể tương tác trên mọi loại màn hình: tường, giấy, mặt bàn…

Họ có thể dừng ở mọi vị trí trong văn phòng để truy cập dữ liệu.

Hai cô gái ở hai quốc gia đang giao tiếp qua tấm kính trắng. Tấm kính này còn có nhiệm vụ dịch ngôn ngữ.

Một nhân viên đang làm việc và mọi thứ xung quanh anh ta đều là màn hình hiển thị thông tin.

(Theo Vnexpress/CNet)

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: