Home > Hệ điều hành Windows > Hiển thị biểu tượng AM/PM trên System Tray Clock trong Windows 7

Hiển thị biểu tượng AM/PM trên System Tray Clock trong Windows 7


Mặc định thì windows 7 hiển thị giờ theo định dạng là 24h/ngày. Tuy nhiên, một số bạn lại quen cách hiển thị với AM/PM trong Windows XP. Và đây là hướng dẫn giúp bạn làm được điều này trong Windows 7.

Đầu tiên, bạn mở cửa sổ Regional and Language Options bằng cách mở Run (Start > Run), gõ intl.cpl rồi enter. Tại cửa sổ Regional and Language Options, click vào Addition Settings, cửa sổ Customize Regional Options hiện ra, chọn tab Time. Lúc này, tại dòng Long time (trong vùng Time formats), bạn sẽ thấy giá trị mặc định là HH:mm:ss. Bạn hãy thêm 2 ký tự tt vào phía sau nó. Lúc này sẽ là HH:mm:ss tt.

Tuy nhiên, theo định nghĩa của windows 7 thì h/H = 12/24 hour. Do đó ta cần đổi H thành h để hiển thị 12 giờ trong 1 ngày. Cuối cùng giá trị của Long time là: hh:mm:ss tt

Click Apply để thực thi. Lúc này bạn sẽ thấy biểu tượng AM/PM trên system tray clock.

Sưu tầm từ Thogntincongnghe.com – Trương Thánh Thiện

  1. November 19, 2010 at 12:20 AM

    thanks for the share 🙂

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: