Home > Điện toán đám mây > Live Photo Upload

Live Photo Upload


Vừa rồi Windows Live Services của Microsoft vửa upgrade đưa ra một feature mà bản thân mình rất thích nên post entry này chia sẻ cùng các bạn, đó là tính năng tương tác trực tiếp cho việc Upload hình ảnh từ PC. Người dùng chỉ cần kéo rê hình ảnh từ cửa sổ Windows Explorer vào vùng hình ảnh của Live Photo và upload. Mình có quay lại screencast cho tính năng này để các bạn có thể thấy rõ ràng hơn.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: