Home > Hệ thống thông tin > WINDOWS SERVER VIRTUALIZATION SCREENCAST

WINDOWS SERVER VIRTUALIZATION SCREENCAST


Đây là screencast rất hay về windows servers virtualization, công nghệ ảo hóa máy chủ của Microsoft được tích hợp vào trong Windows Servers 2008 phiên bản x64, hỗ trợ tiết kiệm chi phí năng lượng, độ rủi ro và nâng cao tính chuẩn hóa của hệ thống mạng. Mình sẽ có một bài viết cụ thể hơn giới thiệu về công nghệ này cho anh em tham khảo.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: