Home > Phát triển ứng dụng > Ví dụ hướng dẫn tạo 1 service bằng WCF trong VS 2008

Ví dụ hướng dẫn tạo 1 service bằng WCF trong VS 2008


_ tools này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một service windows đơn giản bằng WCF, WCF là viết tắt của cụm từ "Windows Communication Foundation" cái này các bạn tự hiểu nhé , WCF có sẵn trong .net 3.0 và 3.5 nếu các bạn dùng .net 2.0 là không chạy được đâu, code này mình dùng C# 3.0 để viết
_ nào bắt đầu thôi nhỉ, trước tiên các bạn mở VS ra đã, chọn "New Project", một dialogBox hiện ra tiếp đến chọn "WCF", tiếp chọn "Wcf Service Library", trong mục "Name" các bạn đặt tên cho project là "ServiceDemo"
_ OK vậy là xong bước đầu tiên, một project "ServiceDemo" được tạo ra và VS cũng tự động sinh ra 2 file là: IService1.cs, và Service1.cs, mình xin nói qua một chút về 2 file này
_ trước tiên IService1.cs đây là một Interface khai báo các function, các function sẽ cài đặt trong class Service1,Service1.cs cài đặt các function mà Service làm việc, một cách tổng quan thì chức năng của service sẽ nằm ở đây.
_ bây giờ nếu "F5", chương trình sẽ hiện ra 1 form "WCF test Client" có 2 khung, khung trên là "Request" và khung dưới "Reponse" và nếu để ý một chút các bạn sẽ thấy xuất hiện 1 biểu tượng của WCF ở "TraySystem", mặc định thì VS tạo sẵn cho ta 2 function :

Code:

public interface IService1
{
[OperationContract]
string GetData(int value);

[OperationContract]
CompositeType GetDataUsingDataContract(CompositeType composite);

}

quay lại với form "WCF test Client", Double-click vài "GetData" -> sẽ hiện ra 1 cửa sổ để ta test -> ở khung "Request" trong cột "value " các bạn điền và "5" rồi -> click "Invoke", đợi 1 chút nhìn xuống dưới các bạn sẽ thấy cột "value" của "Response" có giá trị là "You entered 5".
giải thích 1 chút nhé, khung "Request" chứa mã trên Service (dịch vụ) xử lý các yêu cầu của " client " gửi đến, còn "Response" gửi các yêu cầu đã được xử lý trên "Service" về "Client"

Tiếp đến mình sẽ hướng dẫn các bạn viể vào 1,2 method để hiểu kỹ hơn chút nữa về "Service", các bạn mở file IService1.cs và code vào 2 method, bây giờ các bạn có thể xóa bỏ 2 method mặc định đi cũng được :

Code:

 public interface IService1
{
[OperationContract]
int Add(int n1, int n2);

[OperationContract]
int Subtract(int n1, int n2);
}

Nhớ đừng quên "[OperationContract]", các bạn tam thời công nhận vậy, cái này để sau mình sẽ giải thích.
OK chức năng của 2 method này quá rõ ràng rồi kô cần nói đến nữa, ở đây chỉ là 2 method simply các bạn có thể phát triển thêm nếu muốn, tiếp đến mở file Service1.cs code vào như sau.

Code:

public class Service1 : IService1

{
public int Add(int n1, int n2)
{
return n1 + n2;
}
public int Subtract(int n1, int n2)
{
return n1 - n2;
}
}

OK giờ có thể "F5" được rồi đấy, cũng như ở bài trước các bạn sẽ thấy 2 method "Add" và "Subtract", giờ các bạn chỉ việc "click" điền giá trị cho n1 và n2 và "invoke".

Bạn có thế download code example: ComputingService

(Sưu tầm từ Congdongcviet.com)

Trên đây là một ví dụ rất cơ bản giúp tiếp cận đối với WCF, ngòai ra đối với WCF còn rất nhiều vấn đề cần tìm hiểu như : Config WCF, Endpoint, Address, Contract, … mà chúng ta cần tìm hiểu thêm.

Advertisements
Categories: Phát triển ứng dụng Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: